杨老师诗词网欢迎您,游客

读曲歌九首

作者:佚名 朝代:南北朝
读曲歌九首原文

其一
柳树得春风,
一低复一昂。
谁能空相忆,
独眠度三阳。

其二
折杨柳。
百鸟啼园林,
道欢不离口。

其三
逋发不可料,
憔悴为谁睹。
欲知相忆时,
但看裙带缓几许。

其四
奈何许!
石阙生口中,
衔碑不得语。

其五
思欢不得来,
抱被空中语。
月没星不亮,
持底明侬绪。

其六
打杀长鸣鸡,
弹去乌臼鸟。
愿得连冥不复曙,
一年都一晓。

其七
暂出白门前,
杨柳可藏乌。
欢作沉水香,
侬作博山炉。

其八
一夕就郎宿,
通夜语不息。
黄檗万里路,
道苦真无极。

其九
登店卖三葛,
郎来买丈余。
合匹与郎去,
谁解断粗疏。

读曲歌九首拼音解读

qí yī
liǔ shù dé chūn fēng ,
yī dī fù yī áng 。
shuí néng kōng xiàng yì ,
dú mián dù sān yáng 。

qí èr
shé yáng liǔ 。
bǎi niǎo tí yuán lín ,
dào huān bú lí kǒu 。

qí sān
bū fā bú kě liào ,
qiáo cuì wéi shuí dǔ 。
yù zhī xiàng yì shí ,
dàn kàn qún dài huǎn jǐ xǔ 。

qí sì
nài hé xǔ !
shí què shēng kǒu zhōng ,
xián bēi bú dé yǔ 。

qí wǔ
sī huān bú dé lái ,
bào bèi kōng zhōng yǔ 。
yuè méi xīng bú liàng ,
chí dǐ míng nóng xù 。

qí liù
dǎ shā zhǎng míng jī ,
dàn qù wū jiù niǎo 。
yuàn dé lián míng bú fù shǔ ,
yī nián dōu yī xiǎo 。

qí qī
zàn chū bái mén qián ,
yáng liǔ kě cáng wū 。
huān zuò chén shuǐ xiāng ,
nóng zuò bó shān lú 。

qí bā
yī xī jiù láng xiǔ ,
tōng yè yǔ bú xī 。
huáng bò wàn lǐ lù ,
dào kǔ zhēn wú jí 。

qí jiǔ
dēng diàn mài sān gě ,
láng lái mǎi zhàng yú 。
hé pǐ yǔ láng qù ,
shuí jiě duàn cū shū 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

佚名
佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情

读曲歌九首原文,读曲歌九首翻译,读曲歌九首赏析,读曲歌九首阅读答案,出自佚名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.tjsdjyxy.cn/shi/46974.html